Departamenti i ndihmës Shtetërore

Departamenti i Ndihmës Shtetërore funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave. Departamenti siguron asistencë profesionale dhe administrative për Komisionin lidhur me veprimet ligjore për ndihmën shtetërore.