Përbërja e KNSH-Së

Fortuna Haxhikadrija
Kryesuese

Është zgjedhur kryesuese e Komisionit të Ndihmës Shtetërore nga Tetori 2019.

Fortuna ka shërbyer si anëtare e Komisionit nga muaji Mars 2019. Ky është mandati i saj i parë. 

Asdren Osaj
zv. Kryesues

Është zgjedhur zëvendës kryesues i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nga Tetori 2019.

Asdreni ka shërbyer si anëtar i KNSH nga muaji Mars 2019. Ky është mandati i parë i tij në këtë detyrë.

Mehmet Krasniqi
Anëtar

Është anëtar i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nga Marsi i vitit 2019.

Për z. Krasniqi, ky është mandati i tij i parë në këtë detyrë.

Pozitë e lirë
Anëtar

Pozitë e lirë
Anëtar