Titulli
Ndihma shtetërore e shpjeguar
26 Gusht, 2021 Broshurat
Pse është i nevojshëm kontrolli i ndihmës shtetërore
26 Gusht, 2021 Broshurat
Detyrimet ndërkombëtare të Kosovës
26 Gusht, 2021 Broshurat
Kush e kontrollon ndihmën shtetërore në Kosovë
26 Gusht, 2021 Broshurat
Si vlerësohet ndihma shtetërore në Kosovë
26 Gusht, 2021 Broshurat
Ndihma shtetërore e paligjshme – koncepti dhe pasojat
26 Gusht, 2021 Broshurat
Shpjegime për ndihmën DE MINIMIS
26 Gusht, 2021 Broshurat
Ndihma DE MINIMIS pyetjet e shpeshta
26 Gusht, 2021 Broshurat
Ndihma shtetërore kur detyrimet e shërbimit publik nga ndërmarrjet kompensohen nga shteti (“Shërbimet me interes të përgjithshëm ekonomik”)
26 Gusht, 2021 Broshurat
Shpjegime për ndihmën DE MINIMIS
28 Mars, 2021 Broshurat