Titulli
Raporti i punës së KNSH dhe i Ndihmës Shtetërore për v0itin 2020
17 Tetor, 2021 raport
Raporti i punës së KNSH dhe i Ndihmës Shtetërore 2019
22 Tetor, 2020 raport