Vendimet

Titulli
VENDIMI NR. 01/2021
8 Shkurt, 2022 COVID19, Vendim
VENDIMI NR. 04/2021
Marreveshja per konsolidimin e kredive per investime kapitale ne minieren e Sibovcit JugPerendimor dhe Marreveshja per konsolidimin e kredive per investimet ne termocentralin e KEK 30 Prill, 2021 Vendim
VENDIMI NR. 03/2021
Ndihma e pretenduar si e keqpërdorur për partnerin privat të ANP Adem Jashari në formë të shtyerjes së pagesës së kësteve të tarifës vjetore koncensionare 30 Prill, 2021 Procedurë formale hetimore
VENDIMI NR. 02/2021
Për përcaktimin e normës së zbritjes (skontimit) dhe normës së interesit për revokimin e ndihmës së kundërligjshme 30 Prill, 2021 Vendim
VENDIMI NR. 18/2020
Shtyrja e pagesës së kësteve tre-mujore të tarifës vjetore të koncesionit të ANP - deri në fillim të vitit 2021 - COVID-19 30 Dhjetor, 2020 COVID19, Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIMI NR. 17/2020
Tarifa nxitëse për prodhimin shtesë të 20 megavat të energjisë diellore/solare në Republikën e Kosovës. 24 Nëntor, 2020 Ndihmë e ndaluar – Nuk autorizohet
VENDIMI NR. 15/2020
Skema e granteve të bizneseve për panairet ndërkombëtare 2017 30 Shtator, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIMI NR. 16/2020
Financimi i infrastrukturës fizike për zonat ekonomike në Republikën e Kosovës 25 Shtator, 2020 Nuk përben ndihmë shtetërore
VENDIMI NR. 14/2020
Skema e granteve të bizneseve për “Panairet ndërkombëtare për vitin 2018” 25 Shtator, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIMI NR. 12/2020
Skema e granteve të bizneseve për Panairet Ndërkombëtare për vitin 2019 28 Gusht, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIMI NR. 11/2020
Masa lehtësuese zbritje e përkohshme e tarifave të shërbimeve të trajtimit të kufizuar në tokë në masë prej 30% -deri në mars 2021 në kontekstin e Covid 19 28 Gusht, 2020 COVID19, Nuk përben ndihmë shtetërore
VENDIMI NR. 10/2020
Skema e granteve për financimin e nën komponentit 1.1 – Përfshirja digjitale – në kuadër të projektit për ekonominë digjitale në Kosovë 2019-2023. 3 Korrik, 2020 Nuk përben ndihmë shtetërore
VENDIMI NR. 09/2020
Programi nxitës 202/2022 për kompanitë ajrore që operojnë në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” 21 Maj, 2020 Nuk përben ndihmë shtetërore
VENDIMI NR. 08/2020
Marrëveshja për ndarjen e kostove në mes të Programit për Zhvillim të OKB-së  (UNDP) dhe KIESA 8 Maj, 2020 Nuk përben ndihmë shtetërore
VENDIM NR. 07/2020
Thirrje publike për mbështetje financiare të projekt/programeve të OSH-vë në avancimin e zhvillimit socio ekonomik rajonal të balancuar 2018/2019 8 Maj, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIM NR. 06/2020
Programi i zhvillimit rajonal të balancuar PZHRB 2018 dhe 2019 lot I, II dhe III 8 Maj, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIM NR. 05/2020
Nisma për fuqizimin e programit nxitës për zhvillimin e tregut të transportit ajrore në Republikën e Kosovës 2020-2023. 12 Mars, 2020 Ndihmë e ndaluar – Nuk autorizohet
VENDIM NR. 04/2020
Marrëveshje bashkëpunimi e lidhur ndërmjet Ministrisë së Trgëtisë dhe Industrisë - KIESA dhe Ndërmarrjes NSH "Rar Consulting" 12 Mars, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIM NR. 03/2020
Subvencionim të bizneseve për certifikim të produktit 12 Mars, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIM NR. 02/2020
Subvencionimi me mjete financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme NMVM (2018-2019) 5 Mars, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIM NR. 01/2020
Nisma për fuqizimin e programit nxitës për zhvillimin e tregut të transportit ajror në Republikën e Kosovës 31 Janar, 2020 Procedurë formale hetimore
VENDIM NR. 01/2019
Skema e granteve për NVM të financuar nga Fondi i Inovacionit 25 Qershor, 2019 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht