Vendimet

Titulli
VENDIMI NR. 01/2021
8 Shkurt, 2022 COVID19, Vendim
VENDIMI NR. 18/2020
Shtyrja e pagesës së kësteve tre-mujore të tarifës vjetore të koncesionit të ANP - deri në fillim të vitit 2021 - COVID-19 30 Dhjetor, 2020 COVID19, Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIMI NR. 11/2020
Masa lehtësuese zbritje e përkohshme e tarifave të shërbimeve të trajtimit të kufizuar në tokë në masë prej 30% -deri në mars 2021 në kontekstin e Covid 19 28 Gusht, 2020 COVID19, Nuk përben ndihmë shtetërore