Vendimet

Titulli
VENDIMI NR. 17/2020
Tarifa nxitëse për prodhimin shtesë të 20 megavat të energjisë diellore/solare në Republikën e Kosovës. 24 Nëntor, 2020 Ndihmë e ndaluar – Nuk autorizohet
VENDIM NR. 05/2020
Nisma për fuqizimin e programit nxitës për zhvillimin e tregut të transportit ajrore në Republikën e Kosovës 2020-2023. 12 Mars, 2020 Ndihmë e ndaluar – Nuk autorizohet