Vendimet

Titulli
VENDIMI NR. 16/2020
Financimi i infrastrukturës fizike për zonat ekonomike në Republikën e Kosovës 25 Shtator, 2020 Nuk përben ndihmë shtetërore
VENDIMI NR. 11/2020
Masa lehtësuese zbritje e përkohshme e tarifave të shërbimeve të trajtimit të kufizuar në tokë në masë prej 30% -deri në mars 2021 në kontekstin e Covid 19 28 Gusht, 2020 COVID19, Nuk përben ndihmë shtetërore
VENDIMI NR. 10/2020
Skema e granteve për financimin e nën komponentit 1.1 – Përfshirja digjitale – në kuadër të projektit për ekonominë digjitale në Kosovë 2019-2023. 3 Korrik, 2020 Nuk përben ndihmë shtetërore
VENDIMI NR. 09/2020
Programi nxitës 202/2022 për kompanitë ajrore që operojnë në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” 21 Maj, 2020 Nuk përben ndihmë shtetërore
VENDIMI NR. 08/2020
Marrëveshja për ndarjen e kostove në mes të Programit për Zhvillim të OKB-së  (UNDP) dhe KIESA 8 Maj, 2020 Nuk përben ndihmë shtetërore