Vendimet

Titulli
VENDIMI NR. 03/2021
Ndihma e pretenduar si e keqpërdorur për partnerin privat të ANP Adem Jashari në formë të shtyerjes së pagesës së kësteve të tarifës vjetore koncensionare 30 Prill, 2021 Procedurë formale hetimore
VENDIM NR. 01/2020
Nisma për fuqizimin e programit nxitës për zhvillimin e tregut të transportit ajror në Republikën e Kosovës 31 Janar, 2020 Procedurë formale hetimore