Vendimet

Titulli
VENDIMI NR. 01/2021
8 Shkurt, 2022 COVID19, Vendim
VENDIMI NR. 04/2021
Marreveshja per konsolidimin e kredive per investime kapitale ne minieren e Sibovcit JugPerendimor dhe Marreveshja per konsolidimin e kredive per investimet ne termocentralin e KEK 30 Prill, 2021 Vendim
VENDIMI NR. 02/2021
Për përcaktimin e normës së zbritjes (skontimit) dhe normës së interesit për revokimin e ndihmës së kundërligjshme 30 Prill, 2021 Vendim